Εκτύπωση

Super Nova

supernova

area floor Επιφάνεια Εφαρμογής: ΔΑΠΕΔΟ
frost resistance Αντοχή στον πάγο: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
full body Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΟΜΟΙΟΠΑΣΤΟΣ Τ. ΓΡΑΝΙΤΗΣ
rett Επεξεργασία: ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ (rettificato)
slip resist R10 Αντοχή στην ολισθηρότητα: R10 (rock)
slip resist R09 Αντοχή στην ολισθηρότητα: R9 (matte)
thick 10 Πάχος:10mm (matte,rock)
thick 9 Πάχος:9mm (polished)
twin press Τεχνολογία: TWINPRESS
V2 Βαθμίδα Παραλλαγής:V2

Cream

rock cream

GK-R685 SUPERNOVA CREAM ROCK SURFACE

polished cream

GP-R685 SUPERNOVA CREAM POLISHED

matte cream

GM-R685 SUPERNOVA CREAM

Beige

rock beige

GK-R686 SUPERNOVA BEIGE ROCK SURFACE

polished beige

GP-R686 SUPERNOVA BEIGE POLISHED

matte beige

GM-R686 SUPERNOVA BEIGE

Mink

rock mink

GK-R688 SUPERNOVA MINK ROCK SURFACE

polished mink

GP-R688 SUPERNOVA MINK POLISHED

matte mink

GM-R688 SUPERNOVA MINK

White

rock white

GK-R681 SUPERNOVA WHITE ROCK SURFACE

polished white

GK-R681 SUPERNOVA WHITE POLISHED

matte white

GM-R681 SUPERNOVA WHITE

Light Grey

rock light_grey

GM-R682 SUPERNOVA LIGHT GREY ROCK SURFACE

polished light_grey

GM-R682 SUPERNOVA LIGHT GREY POLISHED

matte light_grey

GM-R682 SUPERNOVA LIGHT GREY

Green Grey

rock green_grey

GM-R687 SUPERNOVA GREEN GREY ROCK SURFACE

polished green_grey

GM-R687 SUPERNOVA GREEN GREY POLISHED

matte green_grey

GM-R687 SUPERNOVA GREEN GREY

Dark Grey

rock dark_grey

GM-R683 SUPERNOVA DARK GREY ROCK SURFACE

polished dark_grey

GM-R683 SUPERNOVA DARK GREY POLISHED

matte dark_grey

GM-R683 SUPERNOVA DARK GREY

Anthracite

rock anthracite

GM-R684 SUPERNOVA ANTHRACITE ROCK SURFACE

polished anthracite

GM-R684 SUPERNOVA ANTHRACITE POLISHED

matte anthracite

GM-R684 SUPERNOVA ANTHRACITE

Black

rock black

GM-R689 SUPERNOVA BLACK ROCK SURFACE

polished black

GM-R689 SUPERNOVA BLACK POLISHED

matte black

GM-R689 SUPERNOVA BLACK

Download Catalogue