Εκτύπωση

natStones Marbles

natstones-marbles

area floor Επιφάνεια Εφαρμογής: ΔΑΠΕΔΟ
frost resistance Αντοχή στον πάγο: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
full body Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΟΜΟΙΟΠΑΣΤΟΣ Τ. ΓΡΑΝΙΤΗΣ
rett Επεξεργασία: ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ (rettificato)
Αντοχή στην ολισθηρότητα: -
thick 10 Πάχος:10mm
twin press Τεχνολογία: TWINPRESS
V3 Βαθμίδα Παραλλαγής:V3

White

brera white

GMB-R659 BRERA WHITE MATTE DJ

Creme

brera creme

GMB-R653 BRERA CREME DJ

Blue

pietra blue

GMB-R654 PIETRA BLUE DJ

Grey

pietra grey

GMB-R655 PIETRA GREY DJ

Light Sand

leccese light sand

GMB-R656 LECCESE LIGHT SAND DJ

Dark Sand

leccese dark sand

GMB-R657 LECCESE DARK SAND DJ

Leccese Grey

leccese grey

GMB-R658 LECCESE GREY DJ

Bronze

Bronze Amani

GMB-R662 BRONZE AMANI MATTE DJ

Classico

travertino_classico

GMB-R660 TRAVERTINO CLASSICO MATTE DJ

Noce

travertino_noce

GMB-R663 TRAVERTINO NOCE MATTE DJ

Download Catalogue