Εκτύπωση

Luxury Marbles

luxury-marbles

area floor Επιφάνεια Εφαρμογής: ΔΑΠΕΔΟ
frost resistance Αντοχή στον πάγο: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
full body Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΟΜΟΙΟΠΑΣΤΟΣ Τ. ΓΡΑΝΙΤΗΣ
rett Επεξεργασία: ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ (rettificato)
Αντοχή στην ολισθηρότητα: -
thick 10 Πάχος:10mm
twin press Τεχνολογία: TWINPRESS
V3 Βαθμίδα Παραλλαγής:V3

Palissandro

polished palissandro

GPB-R880 PALISSANDRO DJ&KG

Calacatta

polished calacatta

GPB-R881 CALACATTA ORO DJ&KG

Crema

polished crema_marfil

GPB-R882 CREMA MARFIL DJ&KG

Travertino Light

polished travertino_light

GPB-R883 TRAVERTINO LIGHT DJ&KG

Travertino Med

polished travertino_medium

GPB-R884 TRAVERTINO MEDIUM DJ&KG

Travertino Dark

polished travertino_dark

GPB-R885 TRAVERTINO DARK DJ&KG

Puplis

polished pulpis

GPB-R886 PULPIS DJ&KG

Mocha

polished mocha_perla

GPB-R887 MOCHA PERLA DJ&KG

Download Catalogue