Εκτύπωση

C-Stone

cstone

area floor Επιφάνεια Εφαρμογής: ΔΑΠΕΔΟ
frost resistance Αντοχή στον πάγο: ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
full body Τεχνικά Χαρακτηριστικά: ΟΜΟΙΟΠΑΣΤΟΣ Τ. ΓΡΑΝΙΤΗΣ
rett Επεξεργασία: ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ (rettificato)
slip resist R10 Αντοχή στην ολισθηρότητα: R10 (matte)
slip resist R09 Αντοχή στην ολισθηρότητα: R9 (polished)
thick 10 Πάχος:10mm
twin press Τεχνολογία: TWINPRESS
V2 Βαθμίδα Παραλλαγής:V2

White

matte white

GMB-R520 C-STONE WHITE MATTE DJ

polished white

LGMB-R520 C-STONE WHITE POLISHED DJ

Grey

matte grey

GMB-R523 C-STONE GREY MATTE DJ

polished grey

LGMB-R523 C-STONE GREY POLISHED DJ

Antracite

matte antracite

GMB-R525 C-STONE ANTRACITE MATTE DJ

polished antracite

LGMB-R525 C-STONE ANTRACITE POLISHED DJ

Beige

matte beige

GMB-R521 C-STONE BEIGE MATTE DJ

polished beige

LGMB-R521 C-STONE BEIGE POLISHED DJ

Light Brown

matte light-brown

GMB-R522 C-STONE LIGHT BROWN MATTE DJ

polished light-brown

LGMB-R522 C-STONE LIGHT BROWN POLISHED DJ

Dark Brown

matte dark-brown

GMB-R524 C-STONE DARK BROWN MATTE DJ

polished dark-brown

LGMB-R524 C-STONE DARK BROWN POLISHED DJ

Download Catalogue